Vakok és gyengénlátók   RSS
Keresés az adatbázisokban
Közös kereső Összetett adatbázisok Fond- és állagjegyzék MDP és MSZMP iratok Magyar Kataszteri Térképek II. Katonai felmérés térképei  Települések és dűlőnevek Magyar levéltári kiadványok

Urbaria et Conscriptiones

Királyi Könyvek

Térkép adatbázis

Középkori Magyarország Levéltári Forrásainak Adatbázisa

Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára három 1950 előtti törvényhatósági levéltár iratait őrzi: a régi Debrecen Városi Levéltárét, Bihar megye és Hajdú megye levéltáráét. Ez utóbbi 1876-ban vette át a Hajdúkerület Levéltára iratanyagát, amely aztán a Hajdúböszörményi Fióklevéltárba került. A fióklevéltár Hajdúböszörményben 1980 óta működik, gyűjtőköre Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog és Polgár városok, valamint Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza és Újtikos területére terjed ki. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár legrégibb irata egy 1294-es oklevél, amely káptalani másolatban maradt fenn. Az őrizetében levő legkorábbi eredeti oklevél birtokügyben keletkezett 1311-ben. Debrecen város levéltárából már a mohácsi vészt megelőzően maradtak ránk okmányok, többek között a szűcsök 1449-ből való kiváltságlevele. Igen gazdag a levéltár okleveles anyaga. 100 középkori oklevél, 143 darab török oklevél szolgál forrásul a város történetének kutatásához, de rendelkezésre állnak csaknem hiánytalanul a városi jegyzőkönyvek 1547-től, valamint a kéziratos térképek 1750-től és az egykori titkos levéltár iratsorozatai is. Bihar megye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvi anyaga 1688-tól maradt meg, míg a Hajdúkerület Levéltára 1605-től őriz okleveleket és jogbiztosító iratokat. Jelentős források az 1694-től vezetett jegyzőkönyvek és az 1707–1848 között keletkezett hajdú-összeírások. A hajdúvárosok közül Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Hajdúszoboszló közigazgatási iratai nagyobb hiányok nélkül a levéltár állományában vannak. A jogszolgáltatás területéről a Debreceni Királyi Ítélőtábla és a Debreceni Királyi Törvényszék anyaga, a felsőfokú oktatási intézmények közül pedig a Debreceni Tudományegyetem és a Gazdasági Akadémia iratai különösen jelentősek. Debrecen iskolaváros lévén, bőséges forrásanyaggal szolgálnak a középiskolák fondjai is.
Az 1969 óta tudományos intézményként is működő levéltár külön kiadványok mellett több sorozatot gondoz. Az 1974-ben indult Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyvek a 30., az 1972 óta megjelenő A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei ugyancsak a 30., az 1979 óta kiadott A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Forráskiadványai a 38. kötetnél járnak. E sorozatban kerülnek kiadásra Debrecen város magistratusának 1547-ben induló jegyzőkönyvei.

További információk:

Cím: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.
Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf. 39.
Telefon: (52) 503-296 (titkárság), (52) 503-297 (kutatóterem)

E-mail: leveltar@hbml.hu

Honlap: http://hbml.archivportal.hu

Kossuth utcai Kutató
4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.
Telefon: +36 20/3112-556; +36 30/6377-973

 

Hajdúböszörményi Fióklevéltár
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5.

Postacím: 4221 Hajdúböszörmény, Pf.: 71.
Telefon: +36 30/6377-974; Varjasi Imre osztályvezető:+36 20 3508 761
e-mail: fiokleveltar@hbml.hu