HU | EN | DE

Nyitott Levéltárak 2022

Nyitott Levéltárak 2022 országos programsorozat

 

A magyar levéltárosokat tömörítő Magyar Levéltárosok Egyesülete a nemzeti emlékezet tárházainak számító levéltárak tevékenységének mind szélesebb körű bemutatására indította el 2012-ben a „Nyitott Levéltárak” országos programsorozatát. A „levéltári évad” a Nemzetközi Levéltári Naphoz, azaz június 9-éhez igazodva indul útjára minden évadban. Célunk, hogy minél több látogató eljusson a levéltárba, bepillantást nyerjen az ott folyó munkába és meggyőződjék a levéltáraknak az egyedi és pótolhatatlan történelmi iratanyag megőrzésében betöltött különleges szerepéről. A levéltárak ugyanis nem ódon épületekben poros iratokat őrző bezárkózó hivatalok, hanem az iratmegőrzés, feldolgozás közzététel terén a digitális technológia vívmányait hasznosító, az oktatásban is közreműködő, a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó, modern, nyitott intézmények, ahová bárki bemehet, aki családja vagy tágabb környezetének múltja iránt érdeklődik. Sőt, az internetnek és a levéltárosok feldolgozó munkájának köszönhetően adatok tömegét már otthonról is elérheti. Programjainkon keresztül a levéltárosi munka fontosságát is szeretnénk hangsúlyozni, ezzel is növelve a szakma társadalmi elismertségét és érdekérvényesítő képességét.

Idei kiemelt rendezvényeink az alábbi tematika, illetve évfordulók köré szerveződnek:

Levéltárak jogbiztosító szerepe

Ezen belül az alábbi tematikák köré épülhetnek a programok:

 • Aranybulla és a levéltárak jogbiztosító szerepe
 • Analóg adathordozók archiválása (Video, audio, foto)
 • egyetemalapítások és szervezési folyamatok párhuzamai és eltérései
 • egyetemi levéltárak kulturális tevékenysége.

Évfordulók

 1. Aranybulla 800. évfordulója

A céhrendszer és annak vége. (Az 1872. évi Ipartörvény 150 évfordulója)

1872-ben kolozsvári tudományegyetem megalapítása

1922-ben a levéltárak a Belügyminisztérium alól átkerülnek a vallás- és közoktatásügyi miniszter szakmai irányítása alá

 

  

 1. június 18.

Nyitórendezvény

Budapest Főváros Levéltára

1139 Budapest, Teve u. 3–5.

 1. Levéltári Piknik

A Magyar Levéltárosok Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára 2022. június 18-án – a nemzetközi levéltári naphoz kapcsolódóan – immár ötödik alkalommal rendezi meg a Levéltári Pikniket.

A rendezvényen az ország számos levéltára és közgyűjteménye képviselteti magát Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3–5.) udvarán, ahol a résztvevők bemutatják az intézményükben folyó tevékenységeket (kiadványok, levéltár-pedagógiai, kézműves foglalkozások stb.).

A nap folyamán többek között tárlatvezetésre („Bor mindenkor!”), levéltári sétára, intézmény bemutatóra, levéltár-pedagógiai foglalkozásokra is sor kerül. Az esemény kiemelkedő szakmai programja a Budapest Időgép interaktív bemutatása lesz, valamint lehetőség nyílik Családfa-kutatási gyorstalpaló elvégzésre is. A szervezők szeretnék, ha a családok is kilátogatnának, szétnéznének a levéltárban, ezért szombat délelőttől késő délutánig hangszerbemutató, zenés programok, állatsimogató, arcfestés stb. várják a gyerekeket és felnőtteket. A napot könnyűzenei koncertek zárják.

 

 1. második fele

Nyitott Levéltárak - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

 A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Bécsi kapu téri épületének elhelyezkedését, az őrzött iratanyag nagyságát és sokszínűségét, a városi séták népszerűségét kihasználva a levéltár a 2022-es év második felétől tíz alkalommal a Budai Várban a levéltár közel 100 éves múltjára visszatekintve iratbemutatással és kamarakiállításokkal egybekötött tematikus városi felfedező sétát kíván meghirdetni. A program alatt a látogatók megtekinthetik a Pecz Samu által tervezett levéltári palotát, az építési terveit, továbbá a palotát díszítő Dudits Andor magyar képes történelemkönyvet idéző szekkóit és Róth Miksa, a történelmi Magyarország jelentősebb városainak címereit ábrázoló ólomüvegablakait és terveit. A program során a tematikus vári sétához kapcsolódó levéltári iratbemutatót és kiállítási tárlatvezetést is tartunk, melyeken a látogatók közelebbről szemlélhetik a levéltárban őrzött iratokat.

 

 2022. június 25.

Múzeumok Éjszakája programsorozathoz kapcsolódóan kerül megrendezésre a

Levéltárak Éjszakája

A Levéltárak Éjszakáján országszerte gazdag programokkal várják a látogatókat a levéltárak. Ezen az estén megnyílnak a raktárak, az érdeklődők bepillanthatnak a levéltári munka titokzatos és izgalmas világába. A Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban részt vevő levéltári intézmények könnyed nyáresti szórakozást kínálnak a nagyközönség számára. A programok egyben alkalmasak lesznek a szakmai értékek felmutatására, a levéltári anyag és a levéltári munka bemutatására, népszerűsítésére.

Budapest Főváros Levéltára a „Bor mindenkor!” kiállítással kapcsolódik a szombati programhoz. 

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és több megyei levéltár is csatlakozik. Kérjük, kísérjék figyelemmel az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) megjelenő programokat, illetve és a többi csatlakozó levéltár esetében www.archivportal.hu honlapján tájékozódhat.

 

 1. július 11 – 13.

Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése 2022

 1. július 13.

III. Aranybulla és Székesfehérvár a középkorban konferencia megrendezése a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves vándorgyűléséhez kapcsolódva

Székesfehérvár

A Magyar Levéltárosok Egyesülete ez évben is a megszokott elvek mentén szervezi munkáját. Igyekszik teljesíteni azt a misszióját, hogy koordinálja a teljes magyar levéltáros szakmát, s lehetőséget nyújt a közös eszmecserére. Találkozóink a magyar levéltári dolgozók teljes spektrumát célozzák meg, számítva a szakmén kívüli, érdeklődő közönségre is. A vándorgyűlésen a levéltár-pedagógia, levéltárinformatikai, forráskiadási, felsőoktatás-történeti, állományvédelmi szekciók rendezvényeire, előadásaira is sor kerül.

A vándorgyűlés első napján adják át a Dóka Klára, valamint az Osváth Lajos-díjakat.

 

 1. szeptember 01.– december 30.
 2. Levéltárak Őszi Fesztiválja

A központi rendezvények közös célja, hogy a választott, széles társadalmi érdeklődésre számot tartó tematikák kiválasztásával, olyan programokkal lépjenek az érdeklődők elé, melyek alkalmasak a levéltárak feltáró, kultúrateremtő, tudományos teljesítményének bemutatására, illetve e tevékenység népszerűsítésére. Továbbá hozzájárulnak olyan társadalmi kérdések megvitatásához, amelyek fontos szerepet játszanak a demokratikus jogállam zavartalan működésében, az állampolgári tudatosságban.

 

A Levéltárak Őszi Fesztiválja központi programelemei:

Kutatók Éjszakája (2022. szeptember vége.)

A magyarországi levéltárak rendezvényei között az utóbbi években állandó programmá váltak azok, amelyek a Kutatók Éjszakájához kapcsolódnak. A levéltári szellemi műhelyek, az intézményekben kutató profi és „amatőr” kutatók szellemi teljesítményének megjelenítése fontos hozzájárulás a kulturális értékek gyarapodásához és szélesebb körű hasznosulásához. Az országos programsorozatban részt vevő levéltári intézmények programjai elsősorban a levéltárak szolgáltató tevékenységét, a levéltári anyagot, az intézményeket és a benne folyó munkát kívánják megismertetni. Alkalmasak lesznek a szakmai értékek felmutatására, a levéltári anyag és a levéltári munka bemutatására, népszerűsítésére. A pontos helyszínekről és programokról az MNL www.mnl.gov.hu, és a többi csatlakozó levéltár www.archivportal.hu honlapjain tájékozódhat.

 

 1. december 01.
 2. Levéltári szakmai nap

Helyszín: Budapest Főváros Levéltára

Szakmai nap a levéltárakat és a levéltárosokat érintő jogszabályi változásokról, aktuális átfogó szakmai kérdések tárgyalása workshop keretében.

 

 1. március

Az Év Levéltára Díj átadása

A díjazott intézményben

A levéltárak társadalmi nyilvánosságban elfoglalt szerepe az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltozott – a korábban rejtőzködő intézmények megnyitották kapuikat a látogatók előtt, szerves részévé válnak a helyi közösségeknek és felhalmozott ismereteiket minél széles körben igyekeznek közkinccsé tenni. Immár hetedik alkalommal fogja átadni az Egyesület az Év Levéltára kitüntető címet annak az intézménynek, amely 2019-ban színvonalas szakmai munkájával és nyitottságával meghatározó szereplője szűkebb pátriája kulturális életének.

  

 1. április vége

Az Év Levéltári Kiadványa Díjak átadása

Budapest Főváros Levéltára

1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Intézményeink évről évre több tucat kiadvánnyal gazdagítják a múltjuk iránt érdeklődők könyvtárát. A megjelenő munkák nem csupán tartalmukban, hanem formájukat tekintve is igen magas színvonalúak. A nyomtatásban megjelenő művek az utóbbi években kiegészültek elektronikus kiadványokkal is.  A kiemelkedő kiadói tevékenység elismerésére alapítottuk az Év Levéltári Kiadványa Díjat, amellyel az adott év legszínvonalasabb kiadványait és elektronikus tartalmait jutalmazzuk.

A Nyitott Levéltárak programsorozat keretében a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és megyei tagintézményei, a városi levéltárak, a szaklevéltárak, felsőoktatási és egyházi levéltárak számos programja kerül megrendezésre.

 

Kérjük, hogy az aktuális programokról tájékozódjon honlapunkon: www.archivportal.hu