HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2017. március 6.

Az ülésen az alábbi határozatokat fogadta el az egyesület választmánya.
 
6/2017. (03.06.) sz. határozat: Ad hoc bizottság létrehozása a tagdíj mértékével kapcsolatos javaslat kidolgozására. A bizottság tagjai: Haraszti Viktor, Sípos András, Koltai András, Zsidi Vilmos választmányi tagok.
 
7/2017. (03.06.) sz. határozat a Levéltár-pedagógiai szekció megalakulásának elfogadása
2017. február 14-én Veszprémben megalakult 16 fővel a Levéltár-pedagógiai szekció. A megalakulásról szóló jegyzőkönyvet és jelenléti ívet csatolták, valamint dr. Rácz Attila személyében megválasztották a szekció vezetőt.
 
8/2017. (03.06.) sz. határozat: A szekciók felszólítása a 2016. évi beszámoló, valamint a 2017. évi munkaterv beküldésére, valamint az elmaradt tisztújítás lebonyolítására, legkésőbb a vándorgyűlés végéig (2017. júl. 12.)
A Szekciókra vonatkozó szabályozásokat az MLE ügyrendje tartalmazza.
 
9/2017. (03.06.) sz. határozat tagok felvételéről.