HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2017. április 6.

Az ülésen az alábbi határozatokat fogadta el az egyesület választmánya.
 
10/2017. (04.06.) sz. határozat: Az MLE Választmánya felhatalmazta az elnököt, hogy levélben forduljon Balog Zoltán miniszter úrhoz, amelyben felhívja figyelmét arra a tényre, hogy az MLE kimaradt az MNL főigazgatói posztjára alakuló bíráló bizottságból.
 
11/2017. (04.06.) sz. határozat tagok felvételéről.