HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2016. január 28.

Az ülésen elhangzottak az NKA átszervezésével kapcsolatos információk, tájékoztató a pályázatok állásáról, valamint az éves vándorgyűléssel kapcsolatos döntés született.
 
1/2016. (01.28.) sz. határozat: A Választmány megbízza Tyekvicska Árpád elnököt, hogy az MLE 2016. évi vándorgyűlését Győrben rendezze meg. Felhatalmazza a szükséges tárgyalások és egyeztetetések lefolytatásra.
 
2/2016. (01.28.) sz. határozat: A Választmány megbízza az elnököt az Egyesület éves munkatervének és pénzügyi tervének, valamint a 2015. évi működési és pénzügyi beszámoló elkészítésével.
 
3/2016. (01.28.) sz. határozat rendes tagok felvételéről