HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2015. szeptember 10.

Tyekvicska Árpád az elnöki beszámolóban sikeresnek ítélte a gödöllői vándorgyűlést és konferenciát, jelentős nemzetközi hozadékkal bírhat a szerteágazó oroszországi kapcsolat, aminek 2016-ben, az 1956-os forradalom 60. évfordulóján is jelentős hozadéka lehet. Az utóbbi évek legnagyobb „előadói csokrát” tették ki a gödöllői konferencia orosz előadói. A vándorgyűlés pénzügyi szempontból is sikeresnek mondható, mert nem volt veszteséges. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvényről részletes anyag olvasható a különböző beszámolókban. (hungaricana.hu, Levéltári Szemle).
A 2. napirendi ponthoz meghívott előadó (Csóti Csaba, KKDSZ), illetve a felkért előadók Haraszti Viktor, Vajda Tamás) a levéltáros életpályamodell bevezetésének lehetőségét és realitását járták körbe. Csóti Csaba az azonnali, jelentős béremelés fontosságát hangsúlyozta, Vajda Tamás a könyvtári szervezetek által kidolgozott modellt mutatta be, amelyhez az MFLSZ is csatlakozni tudna. Haraszti Viktor amellett érvelt, hogy elegendő lenne a jelenlegi szabályozást érvényesíteni, leginkább az illetményalap emelésével. A továbbiakban élénk és hosszú vita bontakozott ki a levéltáros életpályamodell szükségességéről. Tyekvicska Árpád hangsúlyozta, még nincs kormánydöntés, úgy tűnik, hogy a kulturális szférában emelésre/rendezésre készül a kormányzat, de óvatosnak kell lenni (ld. pedagógusok) a különféle tervezetek összeállításakor.
A 3., illetve a 4. napirend alatt a választmány megbízta az elnököt, hogy a Nyitott Levéltárak keretében rendezendő Év Levéltára díjra, valamint az Év Levéltári Kiadványa díjra írja ki a pályázatot és kérje fel a bíráló bizottságot az előző évek gyakorlata szerint.
Az 5. napirendi pontban az elnök kezdeményezte, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolására nyert NKA pályázati támogatásból két újabb út /Ptuj, Szlovénia és Graz, Ausztria/ megvalósulásáról, illetve a kapcsolódó megvalósítási határidő módosításáról döntsön a választmány. AZ ICA kongresszusra utazó egyesületi delegált személyének kiválasztását az elnökre bízta a megfelelő egyeztetéseket lefolytatását követően.
Elnök a 6. napirendben javaslatot kért arra, hogy a ki képviselje az Egyesületet a z UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága éves közgyűlésén? Döntés nem született, a választmány az elnökre bízta a megfelelő személy kiválasztását.
A választmányi ülés tagfelvételekkel zárult.
 
Az MLE 2015. szeptember 10-i ülésén hozott határozatok:
13/2015. (09.10) sz. Választmányi határozat: A választmány megbízza az elnököt, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint írja ki az „Év Levéltára díj 2015” pályázatot.
14/2015. (09.10.) sz. Választmányi határozat: A választmány megbízza az elnököt, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint írja ki az „Év Levéltári Kiadványa 2015.” pályázatot.
15/2015. (09.10.) sz. Választmányi határozat: A választmány megbízza az elnököt a „Külföldi konferenciákon, szakmai rendezvényeken való részvételre (NKA azonosító 3503/00288) pályázat megvalósítási határidejének módosítására, valamint a szlovén, illetve az osztrák levéltáros egyesület vándorgyűlésén résztvevők felkérésére (Foki Ibolya, MNL ZML, Ólmosi Zoltán, MNL OL). Egyben a felhatalmazza az elnököt, hogy a reykjaviki ICA kongresszusra utazó egyesületi küldött személyéről egyeztetést folytasson.
16/2015. (09.10.) sz. Választmányi határozat: A választmány egyhangúan jóváhagyja 23 fő felvételi kérelmét.