HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2015. február 4.

Az elnöki beszámolóban Tyekvicska Árpád az eltelt időszak egyik legfontosabb eseményéről, a Kenyeres István főigazgatóval 2014. november 23- 29. között tett oroszországi látogatásról tartott összefoglalást. Ezt követően a választmány áttekintette az egyesületi pályázati ügyeit, valamint döntött az egyesületi tagrevízióról.
A választmány megbízta az elnökséget a 2015. évi vándorgyűlés megszervezésével, amelynek helyszíne ezúttal Gödöllő lesz, időpontja: 2015. július 6-8., témája pedig: Magyar múlt orosz szemmel, illetve a II. világháború befejezése után elhurcoltak emlékezete.
A választmány felkérte Tilcsik Györgyöt a Bősze Sándor emlékére tervezett kötet szerkesztésére. Az egyesület a kiadványt NKA-támogatással jelenteti meg.
A titkár beszámolt a 2015. évi tagsági kártya és érvényesítő matricák kiosztásának tapasztalatairól, majd a választmány megtárgyalta az egyesület éves munkatervét és pénzügyi tervét, valamint a 2014. évi beszámolóját.
Elkészült az egyesület új alapszabályának, valamint az ügyrendnek a jogi harmonizációja, amelyet a következő választmányi ülés tárgyal meg.
Az ülést tagfelvétel zárta.

 

Választmányi határozatok, 2015. február 4.

Választmányi összefoglaló, 2015. február 4.