HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2015. április 14.

Elnök az 1. napirendi pontban beszámolt arról, hogy az NKA Folyóiratkiadási Kollégiuma 1,2 milló Ft-ot ítélt meg a kért 1,7 millió Ft helyett a Levéltári Szemle 4 számának kiadására, ami reménytelenül kevés, további pályázati lehetőségeket kell felkutatni. Pl. miniszteri keret, valamint a kiadóknak is be kellene tenniük a szerződésben vállalt összegeket. Kifejtette, hogy A LSZ fenntartása érdekünk, a szerkesztőség stabil, jó számok jelennek meg. A működési költségek a NEA pályázaton történő megszerzése az elmúlt két év tükrében több, mint kétséges. A vándorgyűlést az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma rendezvénypályázatából, illetve a Nyitott Levéltárak pályázatából lehet majd fedezni. Csombor Erzsébet a lengyelek kezdeményezésről számolt be egy V4 pályázat keretében, amely kiállításon és konferencián való részvétel lehetőségét jelentené. Elnök javasolta, hogy a helyszínen győződjön meg az Egyesület küldöttsége a kezdeményezés megalapozottságáról.
Elnök a 2. napirend alatt előterjesztette az 2015/2016. évi egyesületi költségvetést, a 3. napirendi pontban pedig a az egyesületi munkatervet, amelyeket vita nélkül kerültek elfogadásra. A 4. napirendi pontban Haraszti Viktor előterjesztésében került sor a választmányi ügyrend módosítására, amire az előző évi alapszabály módosítás miatt került sor, a két dokumentum szinkronba hozása végett.
Elnök javaslata alapján – 5. napirend - Dr. Dominkovits Péter Pauler-díjra történő felterjesztését egyhangúlag fogadta el a választmány. A 6. napirendi pontban a gödöllői vándorgyűlés szervezésének operatív feladatai kerültek tárgyalásra, a program összeállítása, illetve a finanszírozás forrásai (NKA, sajáterő, résztvevők befizetései, helyi kedvezmények kiharcolása.) A 7. napirendi pontban a tagfelvételekről, valamint a tagsági viszony megszüntetésekről döntött a választmány.
Az egyebek napirendi pontban elnök felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásárára májusban közgyűlést kell összehívini. Elnök javaslatot tett arra, hogy egy 300 ezer Ft-os keret elkülönítésével a szekciók működését segítse az MLE. A pénzhez belső pályázat útján juthatnának a szekciók.
 
Az MLE 2015. április 14-i ülésén hozott határozatok:
6/2015. (04.14) sz. Választmányi határozat: A választmány elfogadja 2015. április 11-i fordulónappal, az Egyesület Elnök által beterjesztett 2015. költségvetését.
7/2015. (04.14.) sz. Választmányi határozat: A választmány elfogadja 2015. április 11-i fordulónappal, az Egyesület Elnök által beterjesztett 2015/2016. munkaévi munkatervét
8/2015. (04.14.) sz. Választmányi határozat: A választmány elfogadja saját Ügyrendjének módosítását.
9/2015. (04.14.) sz. Választmányi határozat: A választmány Pauler-díjra javasolja Dr. Dominkovits Pétert az MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltárának igazgatóját
10/2015. (04.14.) sz. Választmányi határozat: A választmány felhatalmazza az Elnökséget, hogy kiválassza az MLE képviseletében az ICA éves reykjaviki konferenciájára utazó személyt.
11/2015. (04.14.) sz. Választmányi határozat: A választmány egyhangúan jóváhagyja 69 fő felvételi kérelmét.
12/2015. (04.14.) sz. Választmányi határozat: A választmány egyhangúan jóváhagyja 12 fő egyesületi tagságának megszüntetésére irányuló kérelmét és törli őket az egyesületi tagok nyilvántartásából.