HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2013. május 6.

Az MLE Választmánya 2013. május 6-i ülésén meghallgatta az elnöki beszámolót a legutóbbi ülést követő időszakról, főként a levéltári vezetők külföldi tanulmányútja pályázati program megvalósításának állásáról. A választmány meghallgatta Csombor Erzsébet beszámolóját a 2013. évi vándorgyűlés szervezésének kérdéseiről, valamint döntött a 2013. évi Pauler Gyula-díjjal kapcsolatos egyesületi jelölésről, ill. a Levéltáráért Díj helyett létrehozott Dóka Klára Díjról (7. és 8/2013. (05.06.) sz. határozat). A választmány megtárgyalta a Levéltári Szemle adminisztrációjának átadásával kapcsolatos kérdéseket, ill. az egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentésének elfogadásával és a 2013. évi közgyűlés rendezésével kapcsolatos kérdéseket. Továbbá megtárgyalta Décsey Sándor egyesületi kiadványsorozatra vonatkozó javaslatát. Az ülést tagfelvétel zárta (9/2013. (05.06.) sz. határozat).

Választmányi összefoglaló, 2013. május 6.

Választmányi határozat, 2013. május 6.