HU | EN | DE

Választmányi ülés, 2012. szeptember 18.

Az elnöki beszámolót követően a Magyar Nemzeti Levéltár létrehozásával kapcsolatos kérdések kerültek napirendre (alapító okirat, SZMSZ), amelyekről Mikó Zsuzsanna főigazgató adott tájékoztatást. A továbbiakban a választmány meghallgatta az elnök beszámolóját a Nyitott Levéltárak rendezvénysorozat előrehaladásáról, illetve az egyesület nemzetközi kapcsolatainak aktuális ügyeiről.
A választmány döntött a Levéltári Szemle 2013. évi megjelentetésének kérdéseiről (10/2012. sz. határozat), illetve jóváhagyta a lejáró titkári és adminisztrátori megbízások meghosszabbítását (11/2012. sz. határozat). Az ülést az NKA újabb kiírásaival kapcsolatos tájékoztató, illetve tagfelvétel zárta (12/2012. sz. határozat).
 
Határozatok:
10/2012. (2012.09.18.) határozat: 2013-tól megszűnik az egyesület tagjainak alanyi jogon járó ingyenes, nyomtatott Levéltári Szemle. A 2013-ban 500 példányban kinyomtatásra kerülő folyóirat kiadványcserére, kötelespéldányra, kiadóknak, szerkesztőknek, szerzőknek, előfizetőknek kerül kiküldésre. Az elnökség értesíti a tagságot a változásról, megszervezi az előfizetői kampányt, illetve ennek megfelelően nyújtja be a pályázatot.
11/2012. (2012.09.18.) határozat: A választmány jóváhagyja Batalka Krisztina titkári és Szatmári Szandra adminisztrátori megbízását 2013. szeptember 30-ig azzal, hogy 2013. február 1-jétől módosítható a szerződésük.
12/2012. (2012.09.18.) sz. határozat:
A választmány az alábbi jelentkezők tagfelvételi kérelmét egyhangúlag támogatta.