HU | EN | DE

Magyar Érdemrend tisztikeresztje

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend egyik fokozata. 2011-ig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje néven adományozták. Az érdemrend a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató személynek adható.


2003

Dr. Gecsényi Lajos,  a Magyar Országos Levéltár főigazgatója

 

2013
prof. dr. Blazovich László az MTA doktora, a Csongrád Megyei Levéltár ny. igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanára 

Dr. Kiss András a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Levéltárának nyugalmazott igazgatója

 

2014

Kapronczay Károly, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója

 

2019

Dr. Zinner Tibor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet nyugalmazott levéltárvezetője részére