HU | EN | DE

Magyar Érdemrend lovagkeresztje

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Érdemrendnek az osztálya. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett személy jogosult magát a megfelelő állami kitüntetés tulajdonosának nevezni. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjéből évenként legfeljebb kettőszáznyolcvan adományozható. Kiváltság az adományozással nem jár.

 

2004

Baczoni Gábor Miklós, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára titkárságvezetője
dr. Szili Ferenc, a történettudomány doktora, a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója

2005
Petrik Jánosné, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főosztályvezetője

Mandur Ferencné, a Magyar Országos Levéltár gazdasági igazgatója

2008
B. Turán Róbert, a Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója

2011
Dr. Biernacki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója

2012
Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatónője

2013
dr. Hegedűs András, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója

 2014

Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója, püspöki levéltáros

 

2015

Fazekas  István, a Magyar Országos Levéltár  Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségének volt főlevéltárosa, az ELTE BTK Történeti Intézetének egyetemi docense

 

2016

Gyarmati György, történész, az MTA doktora, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója,  a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet Modern Történeti Tanszékének egyetemi tanára

 

2019

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár általános főigazgató-helyettese