HU | EN | DE

Levéltári korpusz

A levéltárügy iránt érdeklődő, az iratkezeléssel bármilyen szinten foglalkozó szakemberek, a gyakorló és leendő levéltárosok, levéltári kutatók számára elengedhetetlen az iratok ügyviteli és irattári kezelésére, a levéltárak működésére, a levéltári anyagot érintő szakfeladatokra vonatkozó rendelkezésekben való tájékozottság.

A Levéltári korpusz két fő részből álló gyűjtemény:

  1. Munkautasítások, ajánlások, módszertani útmutatók, egykorú jogszabályok.

  2. Szakmai, módszertani kiadványok - önálló művek és továbbképzési tananyagok, valamint módszertani és oktatási sorozatok.

Eszmei megfontolásunk: a színvonalas levéltári munka alapja a levéltáros által kezelt iratok keletkezési körülményeinek, az egykorú iratkezelési előírásoknak, a korábbi levéltáros-generációk által végzett gyűjtőterületi munka, rendezés, selejtezés, segédletkészítés szempontjainak, szakmai hátterének ismerete.

Célunk: a máig releváns szakmai információt tartalmazó eredeti előírásokat, módszertani anyagokat, az iratok irattári és levéltári kezelésével összefüggő jogszabályokat, valamint a munkát segítő tapasztalatokat egybegyűjteni és korszerű keresési rendszerrel elérhetővé tenni.

A gyűjtemény alapvetően (de nem kizárólagosan) az utóbbi bő 60 évet öleli fel, amióta a levéltárak segédhivatalból önálló intézményekké váltak és központi szakmai irányítás alá kerültek. Kiindulási időpontnak az 1947-es levéltári törvényt tekintettük, amelytől csak néhány indokolt esetben tértünk el.

A most közzétett anyag korántsem teljes: a gyűjtésnek határt szabott, hogy a gyenge minőségű papíron készült, használatban „elkopott" iratok, sillabuszok egyre nehezebben lelhetők fel.

Az eredeti dokumentumok állapotából következően a megjelenő lapok helyenként maszatosak, nehezen olvashatók. Ugyanezen ok miatt a betűk felismerésén (OCR) alapuló keresés a pdf-állományokban nem minden esetben eredményez 100 %-os találati listát, célszerű összetett kereséseket alkalmazni. A digitalizálás sok esetben az egykori, mára megkopott anyag továbbélését, megmentését is szolgálja.

Minden dokumentum minden szöveges oldala digitalizálásra és közzétételre került, emiatt a digitalizált állományok (technikai) számlálójában megjelenő oldalszámok gyakran nem azonosak az eredeti oldalszámozással (pl. kísérőlevél + többoldalas utasítás).

Az I. rész feltárásához Budapest Főváros Levéltára saját levéltárát, valamint a Veszprém, Heves és Bács-Kiskun Megyei Levéltár jegyzékeit használtuk. A digitalizáláshoz az eredeti iratok jelentős része a Magyar Országos Levéltárban őrzött mindenkori ágazati minisztérium anyagából (LOF, LOK, LIG, LO) származik. A jogszabályok felkutatását a Budapest Főváros Levéltára könyvtárosai végezték.

A munkánkhoz nyújtott segítségért köszönettel tartozunk a felsorolt levéltárak munkatársainak, a Magyar Országos Levéltárban Keresztes Csabának külön is.

Az anyaggyűjtést 2009 tavaszán számos, utalásból tudott, ám még fel nem lelt dokumentum ismeretében zártuk le. A hiányok pótlása folyamatban van, amelyhez a kollégák segítségét szívesen fogadjuk.

A gyűjteményt jelen formájában összeállította Á. Varga László kezdeményezésére Kellner Judit és Takács Edit. A technikai kivitelezést Kenyeres István koordinálta. A közzététel az OKM támogatásával valósult meg.

 

A kereső használata:

Keresősor

Megjegyzés

Szavak, kifejezések (pdf-szövegek)

Az I. és II. részben is keres. A jobb találati arány érdekében célszerű a keresett szó csonkolása, vagy a * alkalmazása. Javasolt a böngészőből választani a keresendő szavakhoz kapcsolódó kifejezéseket (bővített, összetett keresés).

Fejezetcím (I.)

Szerző, cím (II.)

Az I. rész fejezetcímeiben keres. Pl. Rendezés.

A II. rész (kiadványok) szerzőire, címeire keres a böngésző kifejezései szerint. (Az I. rész folyóiratcikkeire nem!)

Leírás, tárgy (pdf-cím)

Csak az I.. rész pdf-címeiben (tárgyleírások) keres; beleértve a folyóratcikkek szerzőit és címeit is.

Jelzet (pdf-cím)

Csak az I. rész pdf-címeiben előforduló jogszabály-, iktató-, folyóiratszámokra keres. A jelzetet / jel, évszám, rövidítés nélkül kell beírni, az évszám a „dátum" keresősorba írandó.

Dátum (pdf-cím)

Csak az I. rész pdf-címeiben keres és lehetőséget nyújt időintervallumos keresésre. Pl. 1944.05.09 v. 1944.05 v. 1944További részletes tudnivalók a kereséshez ide kattintva érhető el.

 

Észrevételeket, javaslatokat, hibajelzéseket, kiegészítéseket az alábbi e-mail címre várjuk: 

korpusz@bparchiv.hu