HU | EN | DE

Pannon Egyetem Georgikon Kar, Kari Könyvtár és Levéltár (Keszthely)

Az 1987-ben alapított levéltár gyűjti a Kar valamennyi szervezeti egységénél keletkezett történeti értékű iratot, a jogelődök, a megszűnt szervezeti egységek, a Karon működő tanácsok, bizottságok, egyesületek iratait, valamint elhunyt professzorainak hagyatékát. Az 1797-1848-ig terjedő időszak iratanyaga a Magyar Országos Levéltárban található. A Levéltár legértékesebb iratai a jogelőd intézményekből származnak: Országos Gazdászati és Erdőszeti Felsőbb Tanintézet (1865-1866), Országos Gazdászati Tanintézet (1866-1869), Felsőbb Gazdászati Tanintézet (1869-1874), Gazdasági Tanintézet (1874-1906) és Gazdasági Akadémia (1906-1945). A hallgatói anyakönyvek sorozata 1797-től hiánytalanul megmaradt. A levéltári anyag terjedelme 350 ifm.

 

Cím: H-8360 Keszthely, Deák F. u. 16.

Tel: (06 83) 545-117

Fax: (06 83) 545-143

Web: www.georgikon.hu

 

Munkatárs:

Pőr Csilla igazgató

E-mail: hpcs@georgikon.hu