HU | EN | DE

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára

A BME Levéltár az egyetemi könyvtár szervezeti keretében működik 1972 óta.

Az egyetem Rektori Hivatalának iratanyagát az 1950-es évek eleje óta a Központi Könyvtár alagsorában tárolták, 1958-ban készült az első javaslat az iratanyag rendezésére, miután felélénkültek az egyetem történetével kapcsolatos kutatások, és nyilvánvalóvá vált, hogy a történeti értékű iratok nincsenek használható, kutatható állapotban. Az 1971. május 10-i egyetemi tanácsülésen határoztak a levéltár létrehozásáról. Mivel a szaklevéltári státus elnyeréséhez szükséges összes feltételt ekkor még nem sikerült biztosítani, 1972-ben a Központi Könyvtár levéltári részlege alakult meg, amelyben megkezdődhetett az addig begyűjtött iratok szakszerű rendezése. A maradandó értékű iratok további begyűjtését gátolta a raktárhiány, amely 1984-ben az új levéltári helyiségek átadásával szűnt meg. Ezzel megteremtődtek a folyamatos levéltári munka (begyűjtés, rendezés, kutatószolgálat, adatszolgáltatás) feltételei. 1993. január 1-jén a levéltár elnyerte a szaklevéltári státust. Alapító tagja az 1993 nyarán megalakult Budapest-Gödöllői Levéltári Szövetségnek (2001-től Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség). 2012-ben elindult a levéltár új helyiségeinek kialakítása az egyetem központi épületében, 2013 tavaszán pedig ünnepélyes keretek között került sor a levéltár új irodájának, kutatószobájának és raktárának avatására.

A BME Levéltár gyűjti, szakszerűen rendszerezi és megőrzi a Műegyetem és elődintézményeinek maradandó értékű iratait. Így a rektori hivatalnak, a dékáni hivataloknak, a gazdasági és műszaki főigazgatóságnak és más átfogó szervezeti egységeknek, továbbá az egyetemen működő tanácsoknak és bizottságoknak, a tanszékeknek és intézeteknek, az egyetemi könyvtárnak, a kollégiumoknak, az egyetemen működő társadalmi szervezeteknek, kulturális és sportegyesületeknek a történeti értékű iratait. Gyűjti ezen kívül az egyetem jeles oktatóinak (irat)hagyatékait, az oktatók és volt hallgatók életút-interjúit, az egyetemi életükkel kapcsolatos személyes dokumentumokat. A levéltárban őrzött iratanyag mennyisége 1138 iratfolyóméter (ifm), amely 81 fondra tagolódik és az 1846-2000 közötti éveket öleli fel.

A levéltár az igazgatói, rektori hivatali anyagot tekintve az egyetem egyik elődintézménye, a József Ipartanoda 1846-os megalakulásától kezdve összefüggő iratanyaggal rendelkezik. Szintén teljesnek mondhatók a különböző hallgatói nyilvántartások (törzskönyvek, szigorlati, államvizsga és doktori szigorlati jegyzőkönyvek stb.) sorozatai is. Dokumentumai közül legnagyobb forrásértékkel a különböző tanácsülési (egyetemi, rektori, kari) jegyzőkönyvek bírnak. Ezeken kívül a leggyakrabban az egyetemi programokat, órarendeket, tanrendeket keresik a kutatók, valamint egy-egy szervezeti egység vagy oktatási forma múltjára vonatkozó forrásokat. A professzori hagyatékok között megtalálható többek között Bánki Donáté, Polinszky Károlyé, Lévai Andrásé vagy Michelberger Pálé.

A levéltár az iratokban található információk szolgáltatására, illetve az iratanyag használatára kutató- és ügyfélszolgálatot működtet, valamint a könnyebb használhatóságot és gyorsabb információszolgáltatást elősegítő segédleteket készít. A BME Levéltár segédletei (fond- és állagjegyzék, repertórium, vezetőtestületi ülések napirendi pontjai) online elérhetők, iratai közül pedig a Hungaricanán kutathatók az 1934-1991 közötti vezetőtestületi ülések jegyzőkönyvei.

A levéltár ellenőrzi az egyetemi iratkezelést, segíti az ezzel foglalkozó egyetemi alkalmazottak munkáját. A levéltár működése továbbá gazdagítja a Műegyetem kulturális életét is (kiállítások rendezése, egyetemi kiadványokban archív dokumentumok, fotók bemutatása), valamint erősíti, formálja a Műegyetem arculatát és közösségtudatát.

 

Cím: H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., fszt. 19.

Tel: (06 1) 463-1703

Fax: (06 1) 463-2440

Web: www.omikk.bme.hu/levéltár

E-mail: leveltar@omikk.bme.hu

 

Munkatársak:

Batalka Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető

E-mail: kbatalka@omikk.bme.hu

Dr. Kiss Márton főlevéltáros

Kulcsár Anna levéltáros

Nagyné Vágó Andrea könyvtári asszisztens