HU | EN | DE

Völgyesi Orsolya: Vármegyei követek az 1832–1836. évi országgyűlésen a titkosrendőri jelentések tükrében

A tanulmány a reformkori diéták helyszínén működő, Leopold Ferstl által irányított országgyűlési titkosszolgálat által létrehozott gazdag iratanyag egyik jellegzetes forrástípusával, a vármegyei követekről készült titkos jellemzésekkel foglalkozik. 1825 és 1840 között az országgyűlési tanácskozások berekesztését követően négy diéta résztvevőiről készült jellemzés, 1830-tól már alapvetően hasonló szerkezetben: az életkor, a családi állapot, a betöltött tisztség, a felekezeti hovatartozás ismertetése után a dokumentum kitért a szóban forgó személy anyagi helyzetére, szellemi képességeire, képzettségére, általános megítélésére, egyéni ambícióira és politikai magatartására.

E jellegzetesen kormányzati nézőpontból született dokumentumok elemzése új szempontokat adhat a követi kar összetételének, politikai orientációjának bemutatásához, továbbá az egyéni életstratégiák nyomon követéséhez. Jelen tanulmányban a vizsgálódások középpontjában a kormányzati narratíva hősei állnak, azok a vármegyei követek, akik az 1832–36. évi diétán a kormányzat politikáját támogatták és az országgyűlési vitákban az uralkodói érdekeket képviselték. Azért esett rájuk a választás, mert a liberális ellenzék születésével és legmeghatározóbb figuráival a szakirodalom már részletesen foglalkozott, a másik oldalnak azonban mindeddig jóval kevesebb figyelmet szentelt. Holott egy összetettebb kép megalkotásához szükséges azoknak a pályaképét is megrajzolni, akik az 1830-as évek második felében – még ha korábban ellenzéki nézeteket képviseltek is – már egyértelműen a kormányzati politikát támogatták, s választott megyei tisztségüket otthagyva immár uralkodói kinevezéstől függő hivatalt viseltek. Ennek a vizsgálatnak az első lépése lehet az 1832–36. évi országgyűlés titkos jellemzéseiben „jóérzületűeknek” nevezett s rövid időn belül nagy karriert befutó, korábbi megyei követek pályafutásának, pályafordulatának a bemutatása a vizsgált forrástípus alapján.