HU | EN | DE

Varga Bálint: Nemzeti és regionális történelem egy sokszínű térségben: a bánsági történetírás a hosszú 19. században

Megjelent: Korall (16. évf.) 2015. 62. szám, 150–166. p.

A tanulmány a Bánátban készült és Bánátról szóló történeti tanulmányokat tekinti át. A régió első átfogó történetét a velencei születésű Franz Griselini írta meg, akinek narratívája a felvilágosodás és az osztrák kormányzat modernizációs programjának jegyében született. A hungarus-identitásban gyökerező helyi elbeszélések a korai 1860-as években jelentek meg a régióból származó német anyanyelvű szerzők tollából. A terület múltjáról a legnagyobb hatású víziókat mindazonáltal a romantikus és nemzeti történetírás állította elő. A 19. század közepétől kezdve elsősorban bukaresti román tudósok írták meg azt a narratívát, amelyben a Bánát igazi román területként definiálódott. Budapesti intézményekhez kötődő magyar történészek ehhez képest egy kis késéssel dolgozták ki a magyar mesterelbeszélést, amely a Bánát történetének magyar fejezeteire helyezte a hangsúlyt. Megjelent egy szerb és német nemzeti olvasat is, de ezek kidolgozottsága elmaradt a román és magyar verziókétól. Az 1870-es évektől kezdve bánáti történészek (köztük sok amatőr és egy kevés professzionális) is jelentkeztek a régió történetét tárgyaló munkákkal. Ezeket a lokális munkákat azonban nagyban befolyásolták a nemzeti mesternarratívák, sőt, a nemzeti szinten kidolgozott múlt lecsapódásaiként értékelhetjük őket.