HU | EN | DE

Tóth Zoltán: I. Tóth Zoltán társadalomszemlélete

Tóth Zoltán: I. Tóth Zoltán társadalomszemlélete

Az írás közlésével a 2015. március 16-án, 72. évében elhunyt Tóth Zoltán, a Korall folyóirat tanácsadó testülete tagjának, tanárunknak és barátunknak, a magyar társadalomtörténet-írás kiemelkedő alakjának munkássága előtt tisztelgünk. Az utóbbi években édesapja, a szintén jelentős történész, az 1956-os forradalomban mártírhalált halt I. Tóth Zoltán (1911–1956) társadalomtörténeti szempontú életrajzán kezdett el dolgozni. Ehhez a kutatásához kapcsolódik ez az írás is, amelynek alapját egy konferencia előadás jelenti. I. Tóth Zoltán Temesvárról került a kolozsvári egyetem történelem-földrajz szakára, ahol párhuzamosan a református teológiát is elvégezte. Ezt követően Szatmárnémetiben tanított, és csak a II. világháborút követően került a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Társadalomszemléletét a protestantizmus és Croce hatása mellett alapvetően meghatározta szülőföldjének soknemzetiségű realitása. Minden írása tulajdonképpen nyílt politika agitációnak is tekinthető a közép-európai térség kis nemzetei közötti, emberhez méltó társadalmi-etnikai együttélés ügye mellett.

 

Megjelent: Korall (16. évf.) 2015. 60. szám