HU | EN | DE

Szemethy Tamás: A 18. századi új elit vagyoni helyzete a Magyar Királyságban

Szemethy Tamás: A 18. századi új elit vagyoni helyzete a Magyar Királyságban

 

Tanulmányomban a köznemesből magyar főnemessé emelkedett személyek vagyoni helyzetével foglalkozom. Összesen 91 személyre vonatkozóan gyűjtöttem össze a rájuk vonatkozó alapvető életrajzi adatokat, köztük a vagyoni helyzetükre, elsősorban a birtokállományukra vonatkozó információkat. A vizsgált korszakban felemelt személyek megítélése a kortársak és az utókor szemében is meglehetősen rossz volt. Törtető udvari kegyencekként, a birodalom érdekeit mindenekfelett kiszolgáló katonatisztekként írták le őket, akik alacsony származásukat vagyonuk jelentős gyarapításával és hatalmas kastélyok építésével igyekeztek ellensúlyozni, de többnyire nem sikerült elérniük a hagyományos főnemesség vagyoni szintjét. Dolgozatomban egyrészt megvizsgálom, hogy az új elit tagjai mekkora vagyonnal (elsősorban földvagyonnal) rendelkeztek, majd megpróbálom elhelyezni őket a régebbi eredetű főnemesek között, hogy megtudjam valóban eltérő volt-e a vagyoni megoszlás köztük és az említett tágabb csoport között. A teljes csoportot átfogó képet egy esetelemzéssel árnyaltam: a Malonyay család felemelkedése lehetőséget biztosított számomra arra, hogy bemutassam a vagyon és a főnemesi státusz megőrzésének egy lehetséges, más családok által is követett stratégiáját.