HU | EN | DE

Soós Viktor Attila: „Ék” fedőnevű konspirált lakás a hírszerzés szolgálatában

„Ék” fedőnevű konspirált lakás a hírszerzés szolgálatában

 

Tanulmányomban egy konspirált, úgynevezett „K”-lakás történetén keresztül igyekszem bemutatni a társadalom és a titkosszolgálat hétköznapi kapcsolatát a Kádár-korszakban. Elemzésemet két kérdéscsoport köré szervezve végzem el. Egyrészt a „K”-lakás mint titkos tér működését vizsgálom a rendelkezésre álló levéltári források alapján. Bemutatom kiválasztásának szempontjait, megszerzésének körülményeit, és mindennapos működésének kereteit, leginkább arra a kérdésre fókuszálva, hogyan tudták titokban tartani a bérház többi lakója előtt, hogy ebben a lakásban nem bérlők laknak? Másrészt rekonstruálom, hogyan olvadt be a ház életébe a mindennapi működés annak ellenére, hogy ennek során gyakran fordultak meg itt különböző emberek, közöttük magas tisztséget betöltő egyházi személyiségek is. A lakást öt éven keresztül az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített hírszerző tisztekből 1968-ban szervezett „Világosság” rezidentúra használta. Az ingatlan azonban nemcsak a „Világosság” rezidentúra működési időszakában (1969–1973 között), hanem még bő egy évtizeddel tovább is lehetőséget adott az információk átadásra. A lakással kapcsolatban keletkezett állambiztonsági iratokból nemcsak azt rekonstruálhatjuk, miként használta fel konspirált találkozási helyszínként a hírszerzés az „ÉK” fedőnevű lakást, hanem az ott dolgozó személyek egy részének karrierútját elemezve a hírszerző munka nyújtotta karrierlehetőségek is bemutathatóvá válnak.