HU | EN | DE

Sonkoly Gábor: Mennyiben bécsi a Bécsi Memorandum? A városi örökség meghatározásában bekövetkező változások történeti értelmezése

Megjelent: Korall (16. évf.) 2015. 62. szám, 190–223. p.

A tanulmány célja, hogy a történeti elemzés számára értelmezhetővé tegye a kulturális örökség, illetve azon belül a városi örökség kortárs fejlődését és kutatási eredményeit. Ezt a bécsi óváros világörökségi státusza elnyerése körül kialakult konfliktus, és az ehhez közvetlenül kapcsolódó, a városiörökség-védelem nemzetközi szabályozásának történetében kulcsfontosságú 2005-ös bécsi konferencia vizsgálatával végzi el. A konfliktus nemcsak a helyi és nemzetközi szereplők elemzése szempontjából tanulságos, hanem azért is, mert hozzájárul egy új fogalom, a történeti városi táj kidolgozásához, aminek születése lehetőséget teremt magának a kulturális örökségnek a fogalomtörténeti értelmezéséhez. Az elemzés két probléma párhuzamos figyelembe vételével történik. Az első Bécs kortárs önreprezentációja, a második pedig a 2001-2003 közötti konfliktus és megoldás története, amelyeken keresztül a város identitása szempontjából fontos szintek (városi, regionális, nemzetközi) együtthatása megragadható úgy, hogy az eredetileg a városi örökség kezelésének univerziális kereteként megfogalmazott történeti városi táj fogalom alkalmazásai mögött meghúzódó szakmai érdekellentétek és társadalmi gyakorlatok is kibontakoznak.