HU | EN | DE

Somogyvári Lajos: Az 1949-es választások amerikai szemmel. Nagykövetségi útibeszámolók a vidéki Magyarországról

Az 1949-es választások amerikai szemmel

Nagykövetségi útibeszámolók a vidéki Magyarországról

 

Az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetségének digitalizált iratanyaga (Archives Unbound) rendkívül érdekes adalékokkal szolgál az 1945 utáni magyarországi politika-, társadalom- és gazdaságtörténet korabeli nyugati recepciójához. Az 1949-es választásokról több vidéki úti beszámoló is fennmaradt, amelyek megmutatják, milyen információkat, honnan szerezhettek a követségi alkalmazottak, ezeket hogyan szelektálták és interpretálták. Megismerhetjük a negyvenes évek végén élő magyar átlagpolgárok nézeteit a hatalom és a politika működéséről, a diktatúra hétköznapjairól és megszilárdításáról, az ideológia és propaganda működésmódjáról; mindezt angolszász perspektívában. A főbb útirányok (Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged, Balaton környéke) mentén az amerikai attasék, hivatalnokok és tolmácsaik, formális és informális beszélgetések, megfigyelések révén alkották meg narratíváikat az eseményekről, amelyek közül különösen érdekesek a spontán (vagy annak tűnő) kapcsolatfelvételek és a hatalom által kontrollált, hivatalos információátadás különbségei, illetve a meginterjúvolt magyarok változatos megnyilvánulásai és kommunikációs taktikái.