HU | EN | DE

Sebők Richárd: Az 1722–1792 közötti országgyűléseken részt vevő és részt nem vevő ítélőmesterek prozopográfiai elemzése

A szakirodalom a rendi országgyűléseken való részvételt egy olyan lehetőségnek tekinti, amely az egyének politikai és hivatali karrierjének nagy lendületet adhatott képességeik, rátermettségük vagy épp az uralkodó iránti lojalitásuk bizonyításával. Tanulmányomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az 1722–1792 közötti országgyűléseken részt vevő ítélőmesterek (protonotarii) a diétai szereplésük miatt magasabbra ívelő pályát futottak-e be, mint azok, akiknek nem volt lehetőségük ítélőmesterként megjelenni az adott korszak diétáin. A rendelkezésemre álló adatokból azt a következtetést tudtam levonni, hogy a diétai ítélőmesterek karrierje nem támasztja alá a szakirodalom álláspontját. Azaz a diétákon részt nem vevő ítélőmesterek magasabb hivatali tisztségeket értek el, mint azok a társaik, akik résztvevői voltak a vizsgált korszak országgyűléseinek. Az ítélőmesterek karrierje szempontjából alig volt jelentősége a diétai részvételnek, és nem indokolt a rendi országgyűléseken való megjelenésüket ugródeszkának tekinteni. Úgy tűnik, hogy a 18. században a Királyi Kúria által kínált hivatali struktúra határozta már meg a legtöbb ítélőmester pályáját.