HU | EN | DE

Pelles Márton: Az innovatív haditechnológiára alapozott meggazdagodás és politikai befolyásszerzés.

Pelles Márton: Az innovatív haditechnológiára alapozott meggazdagodás és politikai befolyásszerzés. Robert Whitehead szerepe a fiumei torpedógyártás világsikerében (1823–1923)

A 19. század tengeri hadászatát gyökeresen változtatta meg az önműködő, sűrített levegővel hajtott torpedó feltalálása. Robert Whitehead (1823–1905) brit mérnök, fiatalkorában Európa számos műhelyében megfordult, míg végül 1856-ban Fiuméban telepedett le, ahol előbb gőzgépek gyártásával foglalkozott, majd találkozva Giovanni de Luppis partvédő fegyverének tervével, 1866-ra megalkotta a modern fogalmaink szerinti torpedó prototípusát, melyre aztán családi vállalkozást alapított. Tanulmányomban a Fiumei Állami Levéltár (Državni Arhiv u Rijeci) irataira és a nemzetközi (főleg brit) szakirodalom eredményeire építve bemutatom, hogy a torpedó feltalálásától az arra épített vállalkozás üzletpolitikája révén, hogyan fejlesztette Whitehead azt folyamatosan a 19. század folyamán, miközben nem csak a kereslet ingadozásaival, de a versenytársakkal is meg kellett küzdenie. A gyártörténet mellett, figyelmet szentelek Whitehead személyes karrierjének bemutatására is, ahol lehet, előnyben részesítve a vagyonosodásáról és politikai befolyásszerzéséről szóló adatok és folyamatok megjelenítését. Munkámtól azt várom, hogy általa beemelhetem a történeti gondolkodásba ennek az egykor Magyarországon alkotó, és találmánya révén modern korunkra is hatással levő mérnöknek az életútját.