HU | EN | DE

Papp Viktor: Jómódúak és nincstelenek? Az ügyvédség vagyoni differenciálódása a dualizmus kori Budapesten

Papp Viktor: Jómódúak és nincstelenek? Az ügyvédség vagyoni differenciálódása a dualizmus kori Budapesten

A szélesebb publikum, de még a jogi hivatáson belül – például a bírói kar tagjainak körében – is elterjedt volt az a nézet a 19. századi Magyarországon, hogy az ügyvédek magas jövedelmekkel bírnak, vagyonuk pedig átlag feletti, összességében tehát jómódúak. Ezzel szemben a dualizmus évtizedei alatt a jogi szaksajtó hasábjain és egyéb publikációs felületeken az ügyvédek nemhogy jómódúságukról, de éppen az ellenkezőjéről, a hivatás elszegényedéséről értekeztek. Az anyagi nehézségekről való diskurzus egyaránt áthatotta a fővárosi és a vidéki kartársak gondolkozásmódját, ennek ellenére nem született eddig olyan társadalomtörténeti munka, amely primer történeti feltárás alapján elemezte volna a magyarországi ügyvédek bevételeit, jövedelmeit, vagyoni helyzetét. A nemzetközi szakirodalomhoz csatlakozva arra tettem kísérletet tanulmányomban, hogy az előbb vázolt, két sarkalatos álláspont éles kontúrvonalait árnyaljam, rávilágítsak a korszak fővárosi ügyvédi társadalmának színes és összetett állapotára. A kutatás során több forrás bevonásával, az ügyvédi pályafutás elejét és végét górcső alá véve egy vagyonilag mélyen rétegzett, több tekintetben tagolt professzió keretei rajzolódtak ki. Amellett, hogy az elemzésben helyet kapott a vagyonosabb és a kisebb tőkével rendelkező ügyvédek bemutatása, sikerült felhívni a figyelmet az egész karon belül zajló, anyagi szempontból nem mellékes főbb tendenciákra is.