HU | EN | DE

Pap Péter: István Kijelölt és önként vállalt kényszerpályák. A József Attila Kör és a hatalom, 1983–1986

Kijelölt és önként vállalt kényszerpályák 

A József Attila Kör és a hatalom, 1983–1986*

 

A tanulmány a József Attila Kör 1983–1986 közötti időszakának bemutatásával és értelmezésével a kései Kádár-korszak kulturális életének és ellenzéki mozgalmainak történetéhez kíván adalékot szolgáltatni. Mivel a Kör a különböző ellenzéki csoportok és a hatalom mozgásának metszéspontjában állt, alkalmas arra, hogy bemutassa a szereplők politikai és kulturális célkitűzéseit, illetve szándékait. Tágabb értelmiségtörténeti és értelmiségszociológiai összefüggésbe helyezve, jelen munka ahhoz is illusztrációt nyújt, hogy miként bomlasztotta, manipulálta és figyelte meg a hatalom a másként gondolkodókat. Rávilágít továbbá arra, hogy eme kritikus ellenzéki csoportok között mennyiben volt lehetséges az átjárás, és hogy e csoportok közti átjárást mennyiben gátolta a hatalmi manipuláció, és mennyiben az egyes csoportok érvényesülési stratégiáinak eltérő jellege. Mindezek nemcsak a kései Kádár-korszak kultúrtörténetét, hanem a politikai átmenet és az 1990 utáni (kulturális) nyilvánosság egyes kérdéseit is árnyalhatják.