HU | EN | DE

Nagy Ágoston: Kisfaludy Sándor társadalmi és politikai reflexiói az 1831-es kolerajárvány idején

Nagy Ágoston: Kisfaludy Sándor társadalmi és politikai reflexiói az 1831-es kolerajárvány idején

1831-ben a kolerajárvány Galícia felől elérte Magyarországot, ami azonnali védekezési intézkedések meghozatalát igényelte. A budai Helytartótanács volt a járvány kontrollálásának központi szereplője, de intézkedéseit a magyarországi megyéknek kellett végrehajtaniuk, és ennek során meglehetős autonómiával rendelkeztek. Az ő feladatuk volt állandó kirendeltségek felállítása, megbízottak kijelölése és a határaikon felállított őrhelyek fegyveres személyzetének felfogadása. A helyzet révén számos kompetencia-konfliktus jött létre a kormányzat felső és középszintjei között, illetve a megyéken belül. Zala megye négy deputációt hozott létre, amelyek közül az egyiknek elnöke Kisfaludy Sándor, a helyi bene possessionatus nemesség elismert képviselője állt. A tanulmány a megyei levéltár dokumentumaira támaszkodva azt vizsgálja meg, hogyan birkózott meg Kisfaludy feladataival Zala nyugati határain. Egyrészt bemutatja, hogyan kísérelte meg Kisfaludy kezelni az akut kríziseket, illetve miben látta az alsó és középszintű hatóságok, valamint a központi kormányzat közötti együttműködés problémáit. Másrészt a tanulmány elemzi, hogyan lett figyelmes Kisfaludy a mélyebben fekvő társadalmi-politikai ellentétekre, amelyeket hivatali működése alatt megtapasztalt, és hogyan reflektált ezekre.