HU | EN | DE

Lengyel György: Oligarchák, patrónusok, kliensek

Lengyel György: Oligarchák, patrónusok, kliensek

A tanulmány áttekintést nyújt az oligarchia fogalmának szociológiai jelentésárnyalatairól. Felidézi Mosca és Michels klasszikusokra támaszkodó korai, politikai és szervezetszociológiai értelmezéseit, valamint a fogalom viszonyát a klientúra és a gazdasági elit fogalmához. A klientúra kapcsán főként Eisenstadt és munkatársai műveire támaszkodik a tanulmány, valamint a neopatrimonializmussal foglalkozó néhány írásra.  Részletesebben ismerteti Jeffrey Winters Oligarchy című könyvét, majd megkísérli az elitelmélet kontextusába állítva értékelni azt.  Ennek kapcsán ismerteti Burnham, Putnam, Higley vonatkozó nézeteit. Kitér végül a gazdasági elit politikai, s a politikai elit gazdasági befolyását érintő újabb kutatási eredményekre is.