HU | EN | DE

Lakatos Gabriella: Karriercélok és házasság. Női sikernarratívák az 1931 és 1944 között készült magyar vígjátékokban

Lakatos Gabriella: Karriercélok és házasság. Női sikernarratívák az 1931 és 1944 között készült magyar vígjátékokban

Tanulmányomban az 1931 és 1944 között készült vígjátékok női főszereplőihez kötődő anyagi siker és társadalmi felemelkedés történeteit, ezen belül is a házasság által megvalósuló siker témáját vizsgálom. Célom annak bizonyítása, hogy bár a korszak vígjátékaiban a nők esetében az anyagi és társadalmi siker elérésének a beházasodás a legjellemzőbb módja, és igen ritka az egyéni kompetenciák által (kemény munka, kitartás, szorgalom, szakértelem) elért siker, mégsem mondhatjuk azt, hogy ezek a filmek kizárólag a Horthy-korszak konzervatív, a hagyományos családképet és női szerepeket propagáló nézeteit mutatják be. Ezekben a filmekben ugyanis gyakoriak a dolgozó, szellemi vagy anyagi függetlenségre törekvő hősnők. A tanulmány fókuszában tehát azok a hibrid példák állnak, melyekben az emancipált nő és a házasságkötés vagy feleség-szerep egyszerre jelenik meg és valamilyen módon konfliktusba kerül egymással. A Horthy-korszak nőhelyzetének ismertetését követően az anyagi és szellemi függetlenségre törekvő nő és az egyetemre járó vagy diplomás munkakörben dolgozó nő filmes reprezentációját fogom bemutatni, majd kitérek azokra a példákra, melyekben az emancipált nőkép és a konzervatív viselkedésminták okozzák a történet központi konfliktusát.