HU | EN | DE

Kristóf Luca: Privatizátorok és „nemzeti nagytőkések”.

Kristóf Luca: Privatizátorok és „nemzeti nagytőkések”. A vagyonos elit megítélése a rendszerváltás utáni Magyarországon

Tanulmányomban a vagyonos elit társadalmi megítélését vizsgálom egy 2017-ben készült, 1000 fős, országosan reprezentatív felmérés alapján. Arra voltam kíváncsi, a megkérdezettek kiket tartanak a mai magyar gazdasági élet legkiemelkedőbb alakjainak, kik azok, akikről úgy gondolják, inkább saját érdemeik, és kik azok, akik inkább politikai kapcsolataiknak köszönhetően gazdagodtak meg. A meritokratikus elitbe a pályájukat Kádár-kori gazdasági karrierrel indító, majd a privatizációban is részt vevő, az adatfelvétel időpontjában már évtizedek óta a leggazdagabbak közé tartozó elittagok (Csányi Sándor, Demján Sándor, Wáberer György) kerültek. Politikai kapcsolataik segítségével meggazdagodottaknak tartották viszont az új, az Orbán-kormányzat alatt vagyonosodó „nemzeti tőkéseket” (Simicska Lajos, Andy Vajna, Mészáros Lőrinc). A megkérdezettek pártszimpátiája a vagyonos elit megítélésében nem játszott szerepet, sokkal inkább az inkumbensség számított: a meggazdagodás politikával való összefüggésének körülményei néhány évtized alatt a közvélemény szemében elhalványulnak, ami által a vagyonosok megítélése sokat javul, különösen, ha azóta van a gazdagodóknak egy, a politikával látványosan összefonódó újabb hulláma, akikkel össze lehet hasonlítani a gazdasági elit régebbi tagjait.