HU | EN | DE

Jean-Yves Grenier: Erkölcsi norma és politikai gazdaságtan (13–21. század)

Jean-Yves Grenier: Erkölcsi norma és politikai gazdaságtan (13–21. század)

A tanulmány az igazságosságról alkotott normákat vizsgálja különböző gazdasági rendszerekben, a múltban és jelenben egyaránt. Vajon egy gazdasági rendszer spontán teremti meg ezeket az előírásokat? Ha nem, akkor be lehet-e vonni a rendszerbe olyan értékeket, amelyek más rendszerekre jellemzőek? Mennyire képesek a hatóságok, intézmények vagy akár egyének beavatkozni a folyamatokba a gazdaság szempontjából alapvető változókon keresztül (árak, bérek, kamatok stb.) annak érdekében, hogy az előzetesen igazságosként meghatározott mértéket befolyásolni tudják? Ezek a kérdések azóta foglalkoztatják a kutatókat, amióta a gazdasági folyamatokban a piaci változások és árak meghatározó szerepet játszanak. A szöveg első része a 13. században teológusok és tudós jogtudósok által kidolgozott tisztességes árat mutatja be, amelyet azért alkottak meg, hogy annak alapján javaslatokat tudjanak adni a piac ellenőrzésére és a tőzsdék szabályozására. A második rész a versenybe való beavatkozásról szól: képes vajon egy versenyző és hatékony piac tisztességes árakat teremteni? Ezen a kérdésen a 18. század óta sokat vitatkoztak a közgazdászok, különösen az 1930-as évek német ordoliberalizmusa óta, amely megalapozta az 1975-ös római szerződést és magát az Európai Uniót is. A tanulmány utolsó része pedig azzal foglalkozik, hogyan lehet a mai közgazdaságtudományba integrálni az igazságosság fogalmát, és ehhez George Akerlof és Janet Yellen tisztességes bérekre vonatkozó kutatásait, illetve a kísérleti közgazdaságnak a tranzakciós ágensek igazságosság-érzetét vizsgáló eredményeit tekinti át.