HU | EN | DE

Gyimesi Emese: Szendrey Ignác mint apa

Gyimesi Emese: Szendrey Ignác mint apa

Tanulmányom célja annak vizsgálata, miként nyilvánult meg az apai szeretet és családfői gondoskodás az 1850-es, 1860-as években Szendrey Ignác levelezésében. A gazdag arisztokrata családok alkalmazásában dolgozó, kiemelkedően jó gazdasági szakember hírében álló jószágigazgatót ma a legtöbben azért ismerik, mert ő volt Petőfi Sándor apósa, aki meg akarta akadályozni, hogy idősebb lánya, Szendrey Júlia házasságot kössön a híres költővel. Ennek következménye, hogy Szendrey Ignác alakja zord és engesztelhetetlen atyaként rögzült a köztudatban. A kéziratos hagyatékában fennmaradt, mindmáig publikálatlan források azonban nem ezt a képet támasztják alá, hanem éppen arról tanúskodnak, hogy Szendrey Ignác mind érzelmi, mind anyagi tekintetben támogatni kívánta gyermekeit. Nemcsak a lányos apák felé támasztott korabeli elvárásokat teljesítette, hanem szokatlanul mélyen bevonódott az otthon világának problémáiba. Kisebbik leányához, Szendrey Máriához írt levelei lehetővé teszik annak vizsgálatát, miként viselkedett apaként, milyen értékrend átadását tartotta fontosnak, milyen szülő-gyermek viszony kialakítására törekedett, milyen tanácsokat adott és milyen támogatást nyújtott leányának különböző életszakaszaiban. Ennek köszönhetően nemcsak apaszerepben, hanem nagyapai és családfői szerepkörben, valamint tudós vejeinek (Gyulai Pál, Horvát Árpád) szakmai törekvéseit megértő, bőkezű anyagi támogatóként is megismerhetjük.