HU | EN | DE

Erdélyi Gabriella: Anyaság a kora újkorban. Várdai Kata és lányai kapcsolata

Erdélyi Gabriella: Anyaság a kora újkorban. Várdai Kata és lányai kapcsolata

A tanulmány amellett érvel, hogy anyai szerepük centrális szerepet játszott a kora újkori arisztokrata nők identitásában, tekintet nélkül a feleségként magukra vállalt kötelezettségekre. A gazdag családi levelezés szoros olvasása révén az is világossá válik, hogy arisztokrata anyák és felnőtt lányaik között intimitásra épülő kapcsolatok alakulhattak ki a korabeli levélírási és térhasználati szokások kollektív természete ellenére is. A nukleáris és leszármazási családok mellett az anya-lány kapcsolat kereteit a női udvarok adták, amelyek horizontális és intim kapcsolódásokat hoztak létre a nők, illetve cselekvésük terei között. Noha az anya-leány kapcsolatot a domináns kulturális elképzelések, úgymint a szerető anyáé és az engedelmes lányé befolyásolták, a konkrét hatalmi viszonyok túlnyomó mértékben mindennapi alkuk, hatalmi és érzelmi interakciók során alakultak ki – amelyeket a tanulmány részletesen feltár.