HU | EN | DE

Dömötör Ildikó: Magyarország egy angol úri hölgy szemszögéből – Julia Pardoe útleírása 1839–40-ből

Dömötör Ildikó: Magyarország egy angol úri hölgy szemszögéből – Julia Pardoe útleírása 1839–40-ből

Jelen tanulmány Julia Pardoe, egy 19. század közepén élt angol úri hölgy magyarországi látogatását megörökítő útleírásával foglalkozik. Azt vizsgálja meg, hogy Pardoe kisasszony milyen képet festett a korabeli Magyarországról angliai, többségében női olvasóközönsége számára. A kutatás a 19. századi utazási irodalom és az úri hölgyként definiált angliai társadalmi réteg jellegzetességeit tekinti hivatkozási alapként. Az elemzés célja, hogy megnézze, Julia Pardoe milyen mértékben vette figyelembe korának társadalmi elvárásait úti beszámolójának elkészítésekor. Könyvének témáit, helyszíneit és a bemutatott ismerőseit ezért olyan szempontok alapján nézi meg, hogy illeszkedtek-e az úgynevezett nőies tematikába, amit a 19. század megkövetelt az angol utazónőktől írásuk nyomdai úton való közlése esetén. A tanulmány arra a megállapításra jut, hogy Pardoe, aki művében pontos és részletekben gazdag képet tárt olvasói elé a magyarországi viszonyokat illetően, számos esetben átlépte a társadalom által húzott határvonalat a nők és a férfiak világa között. Bár sokszor tudósított férfias témákról, ennek ellenére megőrizte úri hölgyi mivoltát és publicisztikájának köszönhetően elismerésben részesült mind Angliában, mind Magyarországon.

Megjelent: Korall (16. évf.) 2015. 60. szám