HU | EN | DE

Dominkovits Péter: Megyei hivatalviselőkből a rendi diéták követei. Párhuzamos családi karrierek a kora újkori Sopron vármegyében

Az alábbi kis esettanulmány két, eltérő migráció révén Sopron vármegyébe került, ott meggyökeresedett, több generációs hivatalviselő birtokos nemes család, a petőházi Zeke és a felsőbüki Nagy példáján mutatja be a kora újkori megyei politikai képviselet bázisát, illetve ezen alapulva szemlélteti a továbblépés egy lehetséges útját, országos hivatalt viselő főrangok mellett az ítélőmesteri hivatal elnyerését. Mindezen esetek hátterében a társadalmi stratégiaként megfogalmazott tanulás és taníttatás, mint a társadalmi mobilizáció és migráció eszköze húzódott meg, miképpen a megyei nemesség főrendekhez fűződő kapcsolatát a dominusz - szervitor kapcsolatrendszerből lassan felváltotta a máig kevéssé ismert annál lazább patrónus- kliensi viszony.