HU | EN | DE

A tulajdonságokkal bíró ember találkozása a tulajdonságok nélküli emberrel

Tarafás Imre

A tulajdonságokkal bíró ember találkozása a tulajdonságok nélküli emberrel

Kulturális transzfer és történelemszemléletek ütközése a századforduló Monarchiájában

 

A tanulmány kiindulópontja Alfons Huber Geschichte Österreichs című munkájának századfordulós magyar fordítása, amelynek keretében nemcsak lefordították a munkát, de kihúzták belőle a Magyarország történetét tárgyaló fejezeteket és egyéb strukturális változtatásokat is végezte rajta. A tanulmány az esetet Pierre Bourdieu elméletére támaszkodva mutatja be, arra törekedve, hogy rávilágítson az epizódban rejlő nagyobb kérdésekre. Az eredeti szöveg termelési mezejét vizsgálva kitér az „osztrák” identitás korabeli dilemmáira az Österreich és az Österreicher fogalmak elemzésén keresztül, valamint bemutatja a korabeli „osztrák” történelemtudomány ideológiai programját. Ezt követően a befogadó mezőre rátérve a korabeli magyar fordítói gyakorlatot, valamint az eredeti Huber-mű magyarországi recepcióját vizsgálja. Végül a tanulmány magát a lefordított végső terméket veszi elemzés alá, rámutatva a változtatások szándékolt és szándékolatlan következményeire.