HU | EN | DE

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rajk László Szakkollégiuma a tradíciók és a szocialista elitképzés metszetében (1970–1988)

Szécsényi András

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Rajk László Szakkollégiuma a tradíciók és a szocialista elitképzés metszetében (1970–1988)

 

1970 szeptemberében új intézmény nyitotta meg kapuit a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem keretein belül. A Chikán Attila tanársegéd kezdeményezésére, Szabó Kálmán rektor támogatásával útjára induló „Rajk” hiánypótló, sokáig az országban egyetlen egyetemi szakkollégiumként bizonyos értelemben örökébe kívánt lépni a II. világháború alatti és utáni népi kollégiumoknak. Azt azonban még nem lehetett tudni, hogy az új gazdasági mechanizmus felhajtó erejével létesült Rajk Szakkollégium lesz az a – tehetséggondozó, elitképző – műhely, amely a mechanizmus bukása után is képviselni tudott a párt dogmatikus irányvonalától eltérő, akár nyugatos gazdaságpolitikai nézőpontot. Ezáltal népszerűvé is vált a tehetséges, ambiciózus hallgatók körében, akik közül később tömegesen kerültek ki gazdasági-politikai és vállalati vezetők. Ugyanakkor a „Rajk” nem szakadt el az MSZMP által képviselt gazdasági és politikai irányvonaltól sem, káderképző szerepe is figyelemre méltó maradt. Nem is szakadhatott, hiszen a „Közgáz” az állampárt kommunista káderképző egyetemeként működött. A tanulmány a Rajk Szakkollégium önképe alapján – saját irattári és narratív források bevonásával – elsősorban azt vizsgálja, hogy a rendszerváltozást megelőző időszakban hogyan alakult az általa jelszóként vallott közösségi, társadalmi és szakmai szerepkör, ezek milyen tartalmi módosulásokon mentek keresztül, valamint vázolja, hogy a „Rajk” – a fentiek figyelembe vételével – milyen szerepet játszott a korszak 1980-as évekbeli egyetemi ifjúsági-értelmiségi életében.