HU | EN | DE

A Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: tudomány, gazdaság és társadalom interakciója

Erdélyi Mátyás

A Keleti Kereskedelmi Akadémia és az orientalisták: tudomány, gazdaság és társadalom interakciója

 

A Keleti Kereskedelmi Tanfolyam (1891–1899) és a Keleti Kereskedelmi Akadémia (1899–1919) példája kitűnő lehetőséget nyújt tudomány, gazdaság és társadalom kapcsolatának vizsgálatára. A Keleti Akadémia intézményi központként szolgált a korai orientalizmus művelésére és oktatására: Kúnos Ignác hosszú ideig az intézet igazgatója, Mahler Ede a keleti népek történetét, Strausz Adolf a Kelet néprajzát és kereskedelmi földrajzát, Germanus Gyula pedig a török és arab nyelvet oktatta az intézetben. Az akadémia hivatalos célja a „Kelettel való kereskedelemben szükséges elméleti és lehetőleg gyakorlati képzettség nyújtása”, más szóval, gyakorlati kereskedők képzése, ezzel látszólag szervesen illeszkedve Edward Said „orientalizmus” fogalmához. Azonban a Keleti Akadémia példája jól mutatja Said érvelésének hiányosságait is, mivel a tudomány – habár aktív résztvevője a nemzeti kultúrának, politikai konfliktusoknak és társadalmi megosztottságoknak – saját logikáját is követi. A Keleti Akadémia intézményi stratégiája ebben a fogalmi keretben kerül értelmezésre: a hallgatók keleti ösztöndíjai és utazási beszámolói, az alkalmazott ismeretek létrehozása és terjesztése (lásd a Keleti Frazeológia a balkáni háborús kórházak részére vagy egyéb segédkönyvek kiadása), vagy a Keleti Múzeum megnyitása 1913-ban tehát mind a magyarországi orientalizmus szerves részeként értelmezendő. Az orientalista tudományok célja, tartalma és diszciplináris határai egy összetett folyamat eredményeként alakultak ki, a tudományos logikán kívül kapcsolódva egy professzionalizációs projekthez (a magyar kereskedelmi osztály létrehozása), a gazdasági expanzió gondolatához és a kulturális kolonizáció mítoszához. A tanulmány célja a fentiek alapján annak vizsgálata, hogy ki döntheti el, mit tekinthetünk szakmailag elfogadottnak és kulturálisan legitimnek a korai keleti tudományok területén.