HU | EN | DE

Tájékoztató

(0 megjegyzés)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete ezúton nyújt tájékoztatást a tagság részére a tagdíjfizetésről és a tagok adatainak kezeléséről.

 

Az egyesületi tagok adatainak kezelésével kapcsolatos információk:

2018. május 25-től hazánkban is (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.-el együtt) a GDPR (a személyes adatok védelméről szóló, az Európai Unió és az Európai Tanács által elfogadott rendelet, General Data Protection Regulation) szabályoz szinte mindent, ami személyes adatokkal kapcsolatos: azok összegyűjtését és rögzítését, tárolását, módosítását, továbbítását, egyszóval: bármilyen szintű felhasználását. E szabályozásnak kell, hogy megfeleljen a Magyar Levéltárosok Egyesülete is.

Az egyesületeknek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény alapján jogszabályi kötelezettségük a tagnyilvántartás vezetése.

Az Egyesület tagjairól az alábbi adatokat tartja nyilván: név, munkahely, beosztás, lakcím, postacím, e-mail cím, születési hely és dátum.

Amennyiben adatainak kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatban észrevétele van, kérjük, hogy az alábbi tájékoztató 3. pontja szerint járjon el.

Adatkezelési tájékoztató

 

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk:

A 2018. évi tagdíj, illetve az esetleges tagdíjfizetési elmaradás befizetésének határideje: 2019. január 10.

A 2019. évi tagdíjak befizetésének határideje: 2019. február 18.

Tájékoztató tagdíjakról és a tagdíjfizetés módjáról

Az Egyesület Alapszabályának 3. § 8 - 12. pontja alapján megszűnhet a tagsága annak, aki tagdíját 2 éven keresztül, ismételt felszólítás ellenére sem fizette be.

Az Egyesület 2019 elején tagfelülvizsgálatot tart és a jövőben határozottan kívánja érvényesíteni az Alapszabály fenti rendelkezéseit.

 

Az MLE elnökének teljes tájékoztató levele innen érhető el.