HU | EN | DE

Közgyűjteményi és közművelődési szervezetek állásfoglalása a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról című törvényjavaslatról

Alulírott közgyűjteményi és közművelődési szervezetek nevében mélységes döbbenettel fogadjuk a Kormány fenti törvénytervezetét. A tervezet 1-4. §-ai megszüntetik a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát. A változtatás 1992, a Kjt. hatályba lépése óta a legnagyobb munkajogi változtatást jelenti a közgyűjteményi és közművelődési ágazatban.

Erről a javaslatról semmilyen előzetes egyeztetés, tárgyalás sem az intézmények fenntartóival, sem a szakmai szervezetekkel nem folyt. Nincs tudomásunk hatástanulmányról, amely azt vizsgálná, mennyiben szolgálja a javaslat végrehajtása a jogszabály preambulumát idézve: az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátását, a közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak a közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálását, munkájának anyagi elismerésének elősegítését, továbbá a kulturális közszolgáltatások kiszélesítését és azoknak a 21. századi követelményeknek való megfelelését. Tiltakozunk a törvénytervezet társadalmi vitára bocsátásának módja ellen is: a Húsvétra időzített „vita” ellentmond a kereszténység legnagyobb ünnepe szellemiségének, a munkavállalók pihenése jogának. Tiltakozunk az ellen is, hogy a kormányzat egy ilyen fajsúlyú változtatást a koronavírus veszélyhelyzet idejére időzít, amikor intézményeink is megfeszítetten dolgoznak a kulturális feladatok ellátásán, a körülményekhez való igazításán!

Ilyen módon, hatástanulmány ismerete nélkül, veszélyhelyzetben, láthatóan toldozott-foltozott módon, hibáktól hemzsegő, szakmaiatlan, meggondolatlan törvényjavaslatot benyújtani felelőtlenség! Követeljük, hogy a fenti törvényjavaslat valamennyi, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére irányuló rendelkezése kerüljön ki a kulturális tárgyú törvények módosításról szóló törvényjavaslatból!

Semmi nem indokolja, hogy a szakmai törvények módosítása összemosásra kerüljön a közalkalmazottak jogállását módosító törvénnyel, ezért kérjük a kettő szétválasztását és megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatását mindkét törvény esetében.

Időközben napvilágot látott, hogy idén 6%-os béremelésre kerül sor abban a közgyűjteményi-közművelődési szférában, amely 2008-tól nem részesült semmilyen emelésben, csupán három évvel ezelőtt került bevezetésre az a kulturális illetménypótlék, amelynek összegét a kormányzati ígéretekkel ellentétben sem emelték. Álláspontunk szerint a már több mint egy évtizede húzódó illetményrendezés kérdését nem szabad összekötni munkatársaink közalkalmazotti státuszának kérdésével.

A veszélyhelyzet elmúltával a tervezett változtatások széles körű következményeit megvizsgáló hatástanulmány és a fenntartók véleménye ismeretében szakmai szervezeteink készségesen működnek közre a jogszabálytervezetben felvetett kérdések, különösen a kulturális feladatok hatékonyabb ellátását és a kulturális területeken foglalkoztatottak méltányos anyagi elismerését célzó intézkedések kidolgozásában.

 

Budapest, 2020. április 13.

 

Ramháb Mária s.k.

elnök

Informatikai és Könyvtári Szövetség

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes s. k.

elnök

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

 

Dr. Cseh Gergő Bendegúz s.k.

elnök

Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa

 

Dr. Kenyeres István s. k.

elnök

Magyar Levéltárosok Egyesülete

 

Bordás István s.k.

elnök

Magyar Népművelők Egyesülete

 

Dr. Bereczki Ibolya s.k.

elnök

Pulszky Tárasaság – Magyar Múzeum Egyesület

 

Közgyűjteményi és közművelődési szervezetek állásfoglalása a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról című törvényjavaslatról (letölthető PDF formátum)

 

 

 

Friss bejegyzések

Archívum

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kategóriák

Szerzők

Feliratkozások

RSS / Atom