HU | EN | DE

In memoriam Egey Tibor

A Pest Megyei Levéltár korábbi igazgatója Dr. Egey Tibor 2020. augusztus 19-én hosszan tartó, súlyos betegséget követően életének 84. esztendejében elhunyt.

Egey Tibor 1937. január 5-én született Dunakeszin. A Sárospataki Református Kollégium után egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte, ahol középiskolai tanári és népművelői képesítést szerzett 1963-ban.
Szakmai karrierje a Debreceni Városi Tanács Művelődési Osztályán indult népművelési előadóként, ahol 1963 februárjából a következő esztendő októberéig dolgozott. Fővárosba költözése után előbb a Pest Megyei Tanács Művelődési Osztályán dolgozott 1964-től 1970-ig, majd rövid ideig a budapesti Népművelési Intézetnél állt alkalmazásban. Lakatos Ernő levéltárigazgató 1971. május 1. napjával nevezte ki csoportvezető levéltárossá, majd 1975. május 2-án igazgatóhelyettessé. Egey Tibor levéltári munkája mellett elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a levéltár szakos képzést, amelyről oklevelet 1974-ben szerzett.
A levéltár vezetését 1981. december 15-én vette át Lakatos Ernőtől. Irányítása alatt kezdte meg a levéltár a Pest megyei nemesi közgyűlési jegyzőkönyvek regeszta formában történő közzétételét. Vezetése alatt költözött át a Pest Megyei Levéltár a pesti megyeházáról, az aszódi, üllői úti, és Károly körúti külső raktárakból a mai modern központi épületébe. 2001-ben munkásságát Pauler Gyula-díjjal ismerte el a szakma. Egey Tibor 2003. július 31-én vonult nyugállományba.
Pest megye történetének feltárását segítette a Pest Megye Monográfia Közalapítvány kurátoraként és titkáraként 1991 és 2011 között. Nyugdíjba vonulása után rendszeresen részt vett a Pest Megyei Levéltár életében, levéltári napokon és más rendezvényeken. Jószándékú, szeretetteljes személyisége hiányozni fog.
Emléke legyen áldott!