HU | EN | DE

Győr Városi Levéltár új igazgatója

Győr Megyei Jogú Város közgyűlése a mai ülésén 2022. január 1. hatállyal Győr Városi Levéltár igazgatójának Dr. BAGI ZOLTÁN PÉTERT nevezte ki.


Kinevezése előtt Győr Megyei Jogú Város Levéltárának főlevéltárosa volt.
Bagi Zoltán Péter (1974) történész, tanulmányait a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, majd tudományos fokozatát (PhD) az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte.
Korábban oktatott a Szegedi Tudományegyetem Közép- és Kora Újkori Magyar Történelem Tanszékén, illetve számos szakdolgozat készült témavezetésével.
Főbb kutatási területei: a 15 éves és a visszafoglaló háború, valamint a Rákóczi-szabadságharc had-, társadalom-, gazdaság-, intézmény-, karriertörténetének, illetve a híráramlás, az időjárási hatások és a nemek történetének kutatása. A hogyanok helyett a miértek érdeklik.

Ahogy ő mondja:
„Minden történésznek feladata megérteni a nemzeti emlékezetet, feltárni a kor gondolkodását és ezen az alapon újjáépíteni a történelmi múltat. Amit a forrásokból morzsánkként összerakhat, építménnyé áll össze, és hitelessége az építőmesteren áll vagy bukik. Felül kell emelkedni politikai kurzusok közgondolkodásán, mentesülni kell a prekoncepcióktól és merni kell folyamatosan gondolkodva újra és újra elvitatkozgatni ugyanazon a történelmi tényen, amely olyan, mint a nemes opál, az erről közelítőnek kéket mutat, a másfelől állónak vöröset. Az írott források és azok értelmezései mind-mind szubjektív történelemszemléletet mutatnak, és hatalmas feladat az írott szó olyan értelmezése, amely a legközelebb képes hozni – minimális szubjektivitással – azt, ami volt, és úgy, ahogy volt.”

Forrás: Győr Város Levéltára Facebook oldala

 Kép: Győr Város Levéltára Facebook oldala

 

 

 

 

Friss bejegyzések

Archívum

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kategóriák

Szerzők

Feliratkozások

RSS / Atom