HU | EN | DE

A Magyar Levéltárosok Egyesülete állásfoglalása a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvénytervezetről

A 2020. április 9-én az EMMI által munkaidő után megküldött „a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról” szóló törvénytervezetet a Magyar Levéltárosok Egyesülete a megadott határidőn belül, amely Húsvét időszakát foglalta magában, véleményezésre alkalmatlannak tartja, annak tartalmával – különösen a közalkalmazotti jogviszony átalakulására vonatkozó részeivel – nem ért egyet.

A vonatkozó tervezet e részét, amely a magyar közgyűjteményi rendszer működését, az abban dolgozók jogviszonyát meghatározó, közel három évtizede érvényben lévő szabályozást egy tollvonással szünteti meg, szakmaiatlannak, átgondolatlannak tartjuk. A tervezetet előzetesen nem ismertük, annak szakmai következményeit ezért felmérni sem lehetett, nem ismerjük, hogy készült-e bármilyen hatásvizsgálat a tervezett intézkedés következményeiről, nem ismert az sem, hogy intézményeink fenntartói hogyan viszonyulnak egy ilyen horderejű változáshoz. Az sem ismert, hogy az EMMI által eddig kezdeményezett közös közgyűjteményi és közművelődési életpályamodellt, amelyen szakmai szervezetünk is sokat dogozott, hogyan kívánják e körülmények között megvalósítani.

Álláspontunk szerint semmi nem indokolja, hogy a szakmai törvények módosítása összemosásra kerüljön a közalkalmazottak jogállását módosító törvénnyel, ezért kérjük a kettő szétválasztását és megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatását mindkét törvény esetében.

Ezt azért is tartjuk különösen fontosnak, mivel a Levéltári törvény módosítása régóta esedékes és szakmailag indokolt, a fenti körülmények okán azonban a törvénytervezet e részeinek szakmai szervezetünk által történő véleményezése sem történhet meg. Nem látjuk indokoltnak a veszélyhelyzet idejére időzíteni a közlevéltári munkatársak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításáról szóló jogszabályi változásokat. A veszélyhelyzet elmúltával a tervezett változtatások széles körű következményeit megvizsgáló hatástanulmány és a fenntartók véleménye ismeretében szakmai szervezetünk készségesen működik közre a jogszabálytervezetben felvetett kérdések, különösen a kulturális feladatok hatékonyabb ellátását és a kulturális területeken foglalkoztatottak méltányos anyagi elismerését célzó intézkedések kidolgozásában.

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete választmánya

 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete állásfoglalása  a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvénytervezetről (letölthető PDF formátumban)

 

 

 

 

 

Friss bejegyzések

Archívum

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kategóriák

Szerzők

Feliratkozások

RSS / Atom