HU | EN | DE

Települések és dűlőnevek

Keresés a Települések és dülőnevekben

Az adatbázisban három részadatbázis található meg, ezek önállóan is jól használhatóak, ugyanakkor a megyei kataszteri térképekhez és a 2. katonai felmérés – nem google.maps-os verziójához – nyújt keresés-támogatást. 1) Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 1–4. köt. Budapest, 1997. CD-Rom változat, Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2007. települések szerinti adatai. Gyalay Mihály hatalmas munkája, a rendelkezésre álló források (különböző helységnévtárak, népszámlálási adatok, statisztikai kiadványok, térképek, stb.) lehető legszélesebb körének felhasználásával készült igazgatástörténeti helységnévlexikon páratlan forrást jelent a településszerkezettel, -nevekkel, azok történetével bármilyen okból kapcsolatba kerülő kutatók és érdeklődők számára. A betűrendes felsorolásban a tárgyalt 1723-1980 közötti teljes időszakra vonatkozóan bemutatja a 12 542 helységnek, továbbá kb. 30 000, a kötetbe felvett külterületi lakott helyének, pusztájának, tanyájának, telepének, várának, várromjának, malmának, topográfiai pontot jelentő kastélyának valamennyi ismertebb latin, az együtt élő népek ajkán kialakult, a neoabszolutizmusban behozott vagy használt német ill. elnémetesített, majd az 1920 utáni államok részéről érvénybe léptetett, az 1939-1944 között életre hívott Kárpátaljai Kormányzóságban helyreállított eredeti cirill-írású, végül az 1945 után 1990-ig kialakult új államkeretekben illesztett helységek hivatalos elnevezését is. Minden egyes névalak (a gyakori ferdítettek is) szóösszetételére bontva külön-külön is szerepel és utal az 1910. évi hivatalos bázis-helységnévre. Itt - a főcím után - az 1910. évi közigazgatási hovatartozás kódjele, a lélekszám, nemzetiség, valamennyi kor elnevezése és az odatartozott lakott hely, gazdasági, kulturális stb. szerv szerepel. Itt tüntette fel a szerző (ha volt) a vasútállomásra vonatkozó vonalszámot (amelynek alapján a külön vasúthálózati kimutatásban a további adatok kikereshetők), továbbá a – távíró- vagy távbeszélő-szolgálattal esetleg egyesített - postaszerv megjelölését. A betűrendes rész utalásai a 12.542 helység alapelnevezéséhez vezetnek. Az itt megjelölt igazgatási, ill. közlekedési útbaigazítások alapján történik az említett kimutatásokban való eligazodás s a vonatkozó történelmi adatok, változások kikutatása. Adatbázisunkban az egyes település rekordoknál megjelenítésre kerül az adott helység a 2. katonai felmérés térképén. Innen elérhetjük az adott település, amennyiben adatbázisunkban rendelkezésre áll, megyei kataszteri térképét is.
2) Dűlőnév adatbázisban a mai Békés, Fejér, Nógrád, Somogy, Tolna megyék területére vonatkozóan érhetők el, az érintett levéltárak munkatársai által kigyűjtött adatok. A dűlők rekordjai össze vannak kapcsolva az adott megye kataszteri térképével.
3) Házszám adatbázis. Az adatbázisban egyelőre a Nógrád Megyei Levéltár adatai érhetők el. Az adatbázis az 1850-60-as években készített házösszeírások adatait jeleníti meg, feltüntetve az adott telek/ház számát és háztulajdonos(ok) neveit. Az egyes telekszámok össze vannak kapcsolva a georeferált kataszteri térképpel.
Mivel a kataszteri térképek és a 2. katonai felmérés szinkronizálásra kerültek, így az adott megyei kataszteri térképpont megtekinthető a 2. katonai felmérésen és viszont. Az adatbázist kiegészítettük a Magyar Országos Levéltárban  (Győr, Moson, Sopron, Vas, Veszprém megyék), illetve a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (Nógrád megye) őrzött megyei kataszteri térképek helyneveivel